2 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (NGƯỜI SỬ DỤNG xe TỰ ĐĂNG KÝ NHẰM ĐẢM BẢO VIỆC CẬP NHẬT LỘ TRÌNH CŨNG NHƯ GIẤY thử nghiệm COVID) (KHÔNG CẦN QUA HỢP TÁC XÃ)

Việc cấp chứng từ nhận diện cho xe cài chở sản phẩm phải đáp ứng đủ yêu cầu: yêu cầu chở sản phẩm thiết yếu, ko chở người và phải gồm lộ trình lưu thông, đường đường, điểm đi- đến vậy thể.

Đối với ứng dụng của Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân điền vừa đủ thông tin, trong các số đó phải có rõ ràng lộ trình lưu giữ thông, tuyến đường, add điểm đi và điểm đến chọn lựa trên địa phận TP HCM. Trường hòa hợp không đủ thông tin yêu cầu, Sở GTVT TP đã từ chối. Trường hợp đơn vị cần đk nhiều phương tiện có thể gửi hồ sơ thông qua đơn vị mối manh tổng hợp để chuyển đến Sở GTVT cấp chứng từ nhận diện.

Đối với các xe phân phối tải, xe cài van (kể cả xe có khối lượng chuyên chở bên dưới 950 kg), Sở GTVT chú ý đơn vị này chỉ cấp giấy với mục tiêu vận giao hàng hóa, đồ dùng tư, thứ y tế, có cam đoan không chở người.Để tra cứu hiểu, update các thông tin, tư liệu có liên quan đến công tác tổ chức triển khai giao thông và cấp thủ tục nhận diện phương tiện, có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử của Sở GTVT TP HCM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (NGƯỜI SỬ DỤNG xe cộ TỰ ĐĂNG KÝ NHẰM ĐẢM BẢO VIỆC CẬP NHẬT LỘ TRÌNH CŨNG NHƯ GIẤY demo COVID) (KHÔNG CẦN QUA HỢP TÁC XÃ)

CHUẨN BỊ

CAVET XEĐĂNG KIỂM XEGIẤY thử nghiệm COVID trong VÒNG 72HBẰNG LÁI XECHỨNG MINH NHÂN DÂN HOẶC GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CHỦ XE

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ QR LUỒNG XANH

VÀO ĐƯỜNG TRANG WED https://vantai.drvn.gov.vn SAU ĐÓ ĐĂNG NHẬP ĐỊA CHỈ e-mail VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN ĐỂ NHẬN MÃ OTP ĐĂNG NHẬP.
*
*
*

TRONG QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN NGƯỜI DÙNG xe pháo CÓ THỂ vắt ĐỔI LỘ TRÌNH VÀ THÔNG TIN KHAI BÁO VÀ CHIỆU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN. LƯU Ý: CẬP NHẬT GIẤY thử nghiệm COVID 19 VÀO TRANG ĐĂNG KÝ THƯỜNG XUYÊN VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH lúc LƯU THÔNG “TRÁNH DÙNG không đúng MỤC ĐÍCH VÀO CHỞ NGƯỜI”