câu hỏi nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu ý nghĩa sâu sắc các biển báo sẽ giúp đỡ người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, đào bới bảo vệ an toàn bản thân và người khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 team biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 đội biển báo không giống là: nhóm biển báo bên trên cao tốc cùng nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Các loại biển báo cấm dừng và đậu xe bạn nên biết

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm mà người tham gia giao thông vận tải phải chấp hành. Nếu không tuân theo các loại biển báo cấm, đây được xem như là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền xung quanh màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiềuDừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong màu trắng.Biển Cấm dừng cùng đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe pháo ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ cùng trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

Biển báo cấm bao gồm tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm các loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm các loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm các loại xe cộ cơ giới đi vào, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm những loại xe cộ cơ giới rẽ phải, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm những loại xe pháo cơ giới rẽ trái, trừ xe sản phẩm công nghệ 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe thiết bị P.104

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm những loại xe sản phẩm đi vào (ngoại trừ xe máy được ưu tiên theo quy định). Biển không áp dụng với người dắt xe máy.

*

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe thứ P.105

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe máy: Cấm những loại xe cơ giới và xe sản phẩm đi vào, ngoại trừ xe pháo gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106

Biển báo Cấm xe cộ tải: Cấm xe cộ tải, xe thiết bị kéo, những xe thứ chuyên sử dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106b: Cấm xe pháo tải có khối lượng chăm chở lớn hơn giá trị ghi vào biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106c: Cấm xe pháo tải chở sản phẩm nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo khách và xe tải P.107

Biển báo Cấm xe khách với xe tải: Cấm các loại xe xe hơi chở khách, xe pháo tải, xe thứ kéo, xe cộ máy xây cất chuyên dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe pháo buýt. Trong trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ gồm biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ tất cả biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách – thiết bị kéo – xe sản phẩm công nghệ kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe pháo sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe pháo kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm sản phẩm công nghệ kéo P.109

Biển báo Cấm trang bị kéo: Cấm các loại đồ vật kéo, thứ kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

Xem thêm: Mẫu Xe Vespa 2020 Mới Nhất, Bảng Giá Xe Vespa Piaggio Giá Mới Nhất

*

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110

Biển báo Cấm xe đạp: Cấm xe cộ đạp đi vào. Không áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp thô.

Biển báo Cấm xe trang bị P.111

Biển báo Cấm xe máy: Cấm những loại xe máy, xe cộ gắn sản phẩm công nghệ đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh bao gồm động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh có gắn động cơ như xe pháo xích lô, xe pháo lam, xe pháo lôi máy…

Biển báo Cấm xe cộ 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh không gắn động cơ như xe xích lô, xe pháo lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe thô sơ, xe bởi vì người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe pháo nôi trẻ em, phương tiện chuyên cần sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo: Cấm xe pháo sử dụng súc vật kéo tuyệt chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe pháo P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe pháo vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe pháo P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe cộ phân bổ bên trên một trục xe cộ vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe pháo P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) có chiều cao vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) tất cả chiều ngang vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều lâu năm vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, sản phẩm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe ô tô, sản phẩm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm những loại xe cơ giới kéo mooc, xe cộ sơ-mi-rơ-mooc bao gồm chiều nhiều năm vượt thừa trị số ghi trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe: những xe xe hơi phải di chuyển giải pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe cộ cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Ko áp dụng cấm xoay đầu xe.

*

Biển báo Cấm con quay đầu xe pháo P.124

Biển báo Cấm quay đầu xe: Cấm những loại xe quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124c/d: Cấm các loại xe rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm các loại xe cộ cơ giới vượt nhau (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe thứ 2 bánh, xe pháo gắn máy.